Departamentet

Ashensorë me Vakum (PVE)

Teknologjia Revolucionare e Ashensorit me Vakum ka ndryshuar mënyrën se si njerëzit dhe mallrat janë duke u transportuar vertikalisht brenda shtëpive të tyre dhe për më tepër në një mënyrë miqësore për mjedisin!

Germani Metal

Me anë të teknologjisë moderne së punës metalike, me kontroll auomatik të proçeseve (CNC) ju sigurojmë cilësi maksimale klientëve tane.

Germani Ashensorë

Për të gjitha ambjentet, banesa, zyra, ndertesa publike, ambjente tregtare, spitale dhe ndertesa te ndryshme me pak dhe shume kate.

Projekte të Personalizuara

Projektet nga Departamenti i Ashensoreve

Projektet nga Departamenti i Prodhimeve Metalike

Çertifikimet

IDEOJME, REALIZOJME PROJEKTE TE PERSONALIZUARA!